Kommunalteknikk VA / vannbehandling.

Pemac har levert online vannanalyse systemer til kommunalt vann – og avløpssektor samt til industrien siden år 2000, og innehar svært god kompetanse og forståelse innen dette fagfeltet.

Her leverer vi blant annet portabelt ultralyd clamp-on sett for lekkasje søking, samt stasjonær ultralyd-clamp on sett som sone målere inne lekasje søking/overvåking.

PÅ den kommunale vann siden, er det gjerne installasjoner/stasjoner som et ledd i selve vannsikkerheten (råvanns inntak), selve prosess optimaliseringen av anlegg og installasjoner, samt verifikasjon av produsert vannkvalitet før/under distribusjon (FCI, pH, EC osv).
Dette med tanke på sikkerhet, miljø, kvalitet, utslipp og energiforbruk, leverer vi blant annet;

Dette gjerne som et ledd i selve prosess optimaliseringen av anlegg og installasjoner, med tanke på sikkerhet, miljø, kvalitet og energiforbruk, leverer vi blant annet;

Produkter

Produkter tilpasset bransjen
Skroll til toppen