Kommunalteknikk VA / vannbehandling.

Pemac har levert online vannanalyse/prøvetaker systemer til kommunalt vann – og avløpssektor samt til industrien siden år 2000, og innehar svært god kompetanse og forståelse innen dette fagfeltet.

Vi leverer vi blant annet portabelt ultralyd clamp-on sett for lekkasje søking, samt stasjonær ultralyd-clamp on sett som sone målere inne lekasje søking/overvåking.

PÅ den kommunale drikkevann siden, er det gjerne installasjoner/stasjoner som et ledd i selve vannsikkerheten/råvanns inntak, selve prosess optimaliseringen av anlegg og installasjoner, samt verifikasjon av produsert vannkvalitet før/under distribusjon (TOC, UV254, farge/Hazen, FTU/turbiditet, FCI, pH, EC osv).

På avløpsvann siden leverer vi de samme instrument løsningene, for online overvåking av innløp, prosess overvåking, og hva som slippes ut av vannkvalitet til resipienten. Typisk måling av COD/KOF, BOD/BOF, TSS/FTU, NO2-N, NO3-N, NH4-N, O2 osv.

Dette som et ledd i selve prosess optimaliseringen av anlegg og prosesser, med tanke på sikkerhet, miljø, kvalitet og energiforbruk.

Produkter

Produkter tilpasset bransjen
Skroll til toppen