,

ATi, fastmontert detektor for våt H2S gass. Q45S.

ATi`s Q45S våt H2S gass detektor tilbyr kontinuerlig overvåking av hydrogensulfid i både innløps- og utløps luft, der kondenserende fuktighetsforhold er normale.

Lukt kontroll i avløpsrenseanlegg og avløpsanlegg krever ofte bruk av skrubber anlegg. Mange av disse skrubberne bruker en våt prosess som bruker en hypokloritt løsning for å fjerne hydrogensulfid (H2S) fra luftstrømmene før utslipp.
Overvåking av hydrogensulfidet i både inn- og utløps luft har gitt problemer for standard sulfid gass sensorer.

 

ATis Q45S Wet H2S gass monitor er en ny type gass sensorteknologi som tillater kontinuerlig overvåking av hydrogensulfid i både inn- og utløps luft, der kondenserende fuktighetsforhold er normale.

Målinger kan være enten ved innløpet til skrubber systemer der gasskonsentrasjoner kan gå så høye som 200 PPM eller ved utløpet, hvor gasskonsentrasjonene ideelt sett er nede under 0,5 PPM. Spesielle gass sensor konfigurasjoner er tilgjengelige for enten kanal innsetting eller strømningscellebruk.

Ettersom Q45S våt H2S-gassdetektorsystemer ofte overvåker gass strømmer med kondenserende nivåer av vanndamp, er det tatt hensyn til å eliminere vanndråper fra gass sensoren som kan utgjøre en barriere for diffusjon av hydrogensulfid inn i sensoren. Et valgfritt luftrensingssystem kontrollert av gass transmitteren vil med jevne mellomrom levere et støt med luft over de kritiske sensor overflatene for å fjerne vanndråper.
Dette systemet sikrer en klar gassdiffusjonsvei til sensoren og pålitelige målinger på kontinuerlig basis.

Funksjoner og spesifikasjoner.

  • Spesielle våte H2S-sensorer designet for å operere i kondenserende gass strømmer
  • Automatisk sensorluftspyling
  • To interne alarm reléer
  • LCD-skjerm
  • Intern datalogger som lagrer opptil 10 dager med data med 1 minutts lagrings intervaller
  • Utgangs simulering
  • Værbestandig Nema 4X kapsling
Bransje

Kjemi og Petrokjemisk industri, Kommunalteknikk / VA

Brosjyre Q45S våt H2S monitor

Last ned

Brosjyre Q45S våt H2S monitor

Bruker manual Q45S våt H2S monitor

Last ned

Bruker manual Q45S våt H2S monitor

Skroll til toppen