En kunnskapsbedrift innen instrumentering for online måling og analyse.

VÅR KUNNSKAP - DIN FORTJENESTE

Kort om oss

Pemac AS ble etablert i 1987, er lokalisert i Kristiansand, og er en kunnskapsbedrift innen instrumentering for online måling og analyse.

Våre produkter og tjenester er spesielt rettet mot on- & offshore industri, petrokjemisk industri, prosess industri, kommunal VA sektor, RAS/fiskeoppdretts industrien, kraftindustrien, og papir – og masse industrien.

Dette slik at våre kunder skal kunne optimalisere, effektivisere og kontrollere diverse prosesser, overvåke kvaliteten rundt disse, samt få tidlig varsel ved avvik.

Pemac AS representerer svært anerkjente internasjonale leverandører av instrumenter, sensorer og analysatorer innen våre fagfelt.

Skroll til toppen