,

CyStain BacCount Total, reagenset for TCC fra Sysmex Partec.

Reagens sett for bestemmelse av bakteriell total celletall (TCC), som er et viktig mål i kvalitetskontrollen av industrielle vannprøver, prosesskontrollen av vannbehandling og analysen av mikrobiell økologi.
CyStain Green enkel DNA-farging er tilstrekkelig til å bestemme det totale bakterietallet og skille mellom bakterie populasjoner med høyt (HNA-bakterier) og lavt innhold av nukleinsyre (LNA-bakterier) innen mindre enn 15 minutter fra prøvetakingstidspunktet.

Reagensen er utviklet spesielt for bruk på CyFlow Cube 6 V2m flowcytometer (FCM).
Mengden reagens er tilstrekkelig for 200 tester ved bruk av manuell prøve innføring, og for 1000 tester når brukt i kombinasjon med en Sysmex Partec auto loader.

Settets komponenter:
5 x alikvoter (40 µL) av CyStain Green (x1000 konsentrert i DMSO)
29mL CyStain fortynnings buffer.

For rutinemessig kvalitetskontroll av vannprøver i industrielle prosesser, tilbyr CyStain BacCount-tester et raskt alternativ til konvensjonelle platetellinger. CyStain BacCount-reagensene, brukt på CyFlow™Cube 6 V2m-analysatoren, gir et brukervennlig og kostnadseffektivt testsystem for å telle opp bakterier i mange typer vannbaserte prøver, tatt for eksempel fra industrivann, rengjøring -plassenheter, husholdningsinnstillinger, akvakulturanlegg og miljøkilder.

CyStain BacCount Total-settet gjør det mulig å oppdage den totale mengden bakterier i vannprøver. Dette er avgjørende for å vurdere den mikrobielle statusen til prosess kontrollprøver.
CyStain BacCount Viable-settet skiller mellom levende og døde mikroorganismer, noe som er viktig for å vurdere deres fysiologiske tilstand.
Begge settene er designet for kvalitetskontroll av vannbaserte prøver fra forskjellige kilder.

 

Bransje

Farmasøytisk industri, Kjemi og Petrokjemisk industri, Kommunalteknikk / VA, Matvare produksjon, Papir & masse industri

Video

CyStain BacCount Total & Viable

Last ned

CyStain BacCount Total & Viable

Skroll til toppen