,

FCM. CyFlow Ploidy analysator fra Sysmex Partec.

  • Screening for haplo-, diplo-, triplo- og polyploider
  • Ploidi- og genom størrelses analyse på mindre enn to minutter
  • Påvisning av anisoploider, allopolyploider og aneuploider
  • Ingen tidkrevende mikroskopisk evaluering
  • Ethvert plantemateriale kan analyseres: blader, frøplanter, røtter, blomster, fruktskall, frø

CyFlow Ploidy Analyzer er et kompakt flowcytometer for ploidianalyse, høyoppløselig DNA og gen størrelses analyse for planter, dyr og mikroorganismer.
Dette modulære systemet er utstyrt med en UV-LED (365 nm) og/eller en grønn laser (532 nm) som, når den brukes i kombinasjon med Partec CyStain-reagenser, gir høy oppløselig DNA-analyse med DAPI eller propidiumjodid.

CyFlow Ploidy-instrumentet måler DNA-innholdet i mange tusen individuelle kjerner i løpet av sekunder eller minutter.
Resultatet vises direkte som et DNA-histogram på den interne 15,4″ fargeskjermen.

Denne metoden er tids- og kostnadsbesparende siden den gir presise resultater raskt med en effektiv og validert arbeidsflyt.
For høyere gjennomstrømning er det mulig å utstyre systemet med en Autoloading Station som aksepterer opptil to 96-brønners plater eller 120 reagensrør som en enkelt belastning.

Bransje

Kommunalteknikk / VA, Matvare produksjon, Papir & masse industri, RAS / fiskeoppdrett

Skroll til toppen