, , ,

kompakt online målestasjon for luft monitorering. AQM65

AQM 65 er en fullt integrert overvåkings stasjon for luftkvalitet.
Mål kontinuerlig luftforurensninger inkludert:

O3, NO2, NOX, CO, SO2, VOC, H2S, CO2, CH4, TSP, PM10, PM2.5, PM1, støy og meteorologiske parametere.

En komplett luftovervåkings stasjon for et bredt spekter av partikulære og gassformige forurensninger og miljøforhold.
AQM`s sensorbaserte analysemoduler er en unik hybrid mellom sensorer og analysatorer, med et system designet for å kalibreres in-situ ved hjelp av standard referanse materialer for best mulig praksis.
Med avansert temperatur- og fuktighetsstyring har AQM vist langtidsytelse i ekstremt klima.
AQM 65 er en fullt integrert luftovervåkings stasjon som leverer “nær referanse” nivåer av ytelse. Størrelsen på en stor koffert kan måle opptil 20 forskjellige gass- og partikulære forurensninger og miljøparameter samtidig.
AQM 65 gir den optimale balansen mellom ytelse og prismålingskriterier ved  forurensninger til WHOs luftkvalitets grenser, men koster 3-5 ganger mindre enn en tradisjonell stasjon basert på analyseteknologi.
Med AQM 65 kan du kontinuerlig måle vanlige luftforurensninger, inkludert ozon (O3), nitrogenoksid (NO2), nitrogenoksider (NOx), karbonmonoksid (CO), svoveldioksid (SO2), flyktige organiske forbindelser (VOC), hydrogensulfid (H2S), ikke-metan-hydrokarboner (NMHC), karbondioksid (CO2), partikkelformet materiale (TSP, PM10, PM2.5, PM1), støy og meteorologiske parametere som nedbør, temperatur, fuktighet, trykk, vindhastighet og retning .
Sammenkoblet i et nettverk, og i kombinasjon med ekstern datainnsamling, vil AQM 65s danne et overvåkningssystem med høyt tetthet for omgivelsesforurensning for en by eller industriell omkrets.
Med nært referanse nivåer av ytelse sikrer AQM 65 at luftkvalitets data er pålitelig og robust og spores tilbake til anerkjente internasjonale standarder, f.eks. USEPA (40 CFR Del 53) og EU (2008/50 / EC).
Den kompakte størrelsen har mange fordeler. Enheten kan transporteres med bil, installeres og opereres på under 30 minutter. Dette gjør distribusjon og flytting raskt og enkelt.
Det åpner også opp overvåkings steder som tidligere var utilgjengelige for tradisjonelle overvåkings stasjoner.
Fordi kabinettet er lite, er energien som kreves for temperaturkontroll, mye lavere enn for en tradisjonell overvåkings stasjon. Lavere strømforbruk åpner muligheten for ekstern strømforsyning og reduserer den totale eierkostnaden ytterligere.
Den modulære utformingen av AQM 65 øker fleksibiliteten og gjør vedlikehold og service enkelt. Bestill AQM 65 med så mange eller så få sensorer som du vil – kjøp deretter flere sensorer når du trenger dem. Sensorene, pakket i moduler, kan fjernes individuelt fra kabinettet og sendes bort for service eller bare byttes ut for en ny.
En slik bekvemmelighet reduserer nedetid og senker den totale eierkostnaden.
I et nettverk kan du også flytte sensormoduler fra en overvåkings plass til en annen i henhold til dine behov.

Fordeler:

 • Måler kontinuerlig opptil 10 vanlige luftforurensninger
 • Kontroller kontinuerlig opptil 10 forskjellige miljø parametere
 • Liten størrelse åpner for nye overvåkings steder
 • Installer og begynn å måle på under 30 minutter
 • Mål, logg, rapporter og svar alle i sanntid
 • Hent data eksternt via direkte internettforbindelse eller sky basert grensesnitt
 • Konfigurer eksternt, diagnostisere og tilpasse via nettbasert brukergrensesnitt
 • Modulert design muliggjør enkel vedlikehold og reparasjoner
 • Integrert automatisk kalibrering valgfritt
 • Sporbar tilbake til USEPA (40 CFR Del 53) og EU (2008/50 / EC) sertifiserte ekvivalente metodeinstrumenter
 • 1ppb deteksjon av O3, NO2, NOx; <10ppb for SO2, H2S og VOC
Bransje

Biogass, Farmasøytisk industri, Gruve – og tunnel industri, Kjemi og Petrokjemisk industri, Kommunalteknikk / VA, Kraft & Industri, Maritimt / shipping, Matvare produksjon, Olje og gass, Papir & masse industri, Smelte – og metall industri

Brukermanual

Last ned

Datablad

Last ned
Skroll til toppen