Pemac har som mål om å levere markedets beste instrumentering for online måling og analyse​

Vår Kunnskap - Din Fortjeneste

Mengdemåling

Mengdemåling væske og gass

Vannanalyse

Vannanalyse og utslipps rapportering

Gassanalyse

Online gassanalyse

Fuktmåling

Online fuktmåling

Luftkvalitet

Utendørs luftkvalitet, portabelt

Markedets beste instrumentering for online måling - og analyse instrumenter

Vår Kunnskap - Din Fortjeneste

Hovedkategorier

ONLINE MENGDEMÅLING VÆSKE, GASS OG DAMP

Våre leverandører tilbyr en rekke nøyaktige, fleksible og svært pålitelige teknologier for mengdemåling av
væske, gass og damp.
Dette ved bruk av ultralyd målere (clamp-on/inline), elektro magnetiske målere, vortex multivariable målere og radar mengdemålere.

Vår hoved leverandør Panamerics (Baker Hughes) har over 50 års erfaring med ultralyd og clamp-on teknologien, slik at du vil få kvalitet og forutsigbarhet inn i din applikasjon.

ONLINE VANNANALYSE OG UTSLIPPS RAPPORTERING.

Vår hovedleverandør s::can GmbH fra Østerrike, har verdensledende løsninger for UV-VIS spektrometer
prober og diverse sensorer for online vannanalyse.

Våre leverandører s::can GmbH, ATi, 

Franatech GmbH og Sysmex Partec GmbH tilbyr et svært bredt utvalg av sensorer og instrumenter for online vannanalyse
/overvåking, med tilhørende programvare/sw.

Dette for applikasjoner innen råvann/drikkevann, avløpsvann, fiskeoppdrett/RAS, miljøovervåking, samt
avfalls – og industrielle vann applikasjoner. Perfekt for optimalisering og verifikasjon av prosesser.

Installeres som in-line, in-pipe, by-pass eller direkte nedsenket i måle mediet/væsken.

«Rent og sikkert vann er vår tids viktigste og kanskje mest sårbare ressurs»

ONLINE GASSANALYSE OG OVERVÅKING

Våre leverandører tilbyr et svært bredt spekter av instrumentering, for online måling og analyse av gass
komponenter innen svært mange forskjellige applikasjoner og bruksområder.

Alt fra måling av O2, N2, CO, CO2, og CH4 osv i 

skreddersydde samplingssystem, stasjonære gass detektorer,
portable sett for måling av O2, CH4, H2S, CO2, NH3, til overvåking og måling av forbrenningsutslipp fra piper for prosess industrien og marine industrien (CEM`s).

Dette typisk å måle konsentrasjoner av for eksempel SO2, CO2, NOx, H2O, HC, NO, NO2, CI2, O3 osv.

ONLINE FUKTMÅLING

Panametrics er vår hoved leverandør på online fuktighets måling, og de har levert blant annet fuktighets prober og systemer til olje & gass og til prosess industrien siden 1980 tallet.

Dette innen absolutt fuktighet og relativ fuktighet 

med bruk at aluminiumoksid sensor eller laser teknologi.

Vår leverandør Moistech INC er en av verdens ledende innen kontaktfri måling av fukt på tørrstoff og mineraler. Dette ved bruk av NIR teknologien.

Disse sensorene brukes blant annet til online fuktmåling i pellets, treflis, pulver, veksttorv, mineraler osv.

ANALYSE FOR PAPIR- OG TREMASSE INDUSTRI

Vår leverandør BTG har levert instrumentering til papir og tremasse industrien siden 1980 tallet.
BTG har et svært bredt og godt utvalg av instrumenter, for måling av blant annet konsistens, viskositet, kappa, og lysstyrke.


Vår leverandør s::can har levert svært mange online vannanalyse systemer med spektrometer prober.
Typisk å måle KOF og BOF (COD og BOD) i avløpsvannet.

ONLINE MÅLING AV LUFTKVALITET

Vår leverandør Aeroqual ble etablert i 2001, og deres markedsledende luftkvalitet overvåkings plattform er bygget på integrert instrumentering og programvare.
Plattformen brukes av miljø-, helse- og sikkerhetspersonell for å holde arbeidere og…

og lokalsamfunn trygge.
Med aktive brukere i mer enn 100 land, behandler Aeroqual over 6 millioner datapunkter hver dag.

Typiske måleparametere kan være svevestøv (TSP, PM10, PM4, PM2,5, PM1), og gasser (CO, CO2, NO2, VOC`s, O3, H2, SO2 osv).
Her leveres alt fra portable sett til stasjonære målestasjoner.

Mengdemåling

Mengdemåling væske og gass

Vannanalyse

Vannanalyse og utslipps rapportering

Gassanalyse

Online gassanalyse 

Vårt fokus: å veilede industrien mot optimalisering og nøyaktig prosesskontroll

Vårt fokus er å hjelpe deg med å optimalisere og effektivisere dine prosesser, samtidig som du sikrer kvalitet og integritet gjennom kontinuerlig overvåkning. Vi tilbyr løsninger som gir tidlig varsling ved avvik, noe som er essensielt for å opprettholde driftssikkerhet og overholdelse av miljøstandarder.

Fuktmåling

Online fuktmåling

Papir & masse

Oppløst lignin transmitter

Luftkvalitet

Utendørs luftkvalitet, portabelt 

Nyheter
Messe

Velkommen til EuroExpo Kristiansand 2024

Pemac AS skal delta som utstiller under EuroExpo Kristiansand, hvor vi blant annet skal vise frem instrumentering/sensorer for online måling og analyse av  vannkvalitet (drikkevann, avløpsvann, elvevann, industrielt vann, RAS),

LES VIDERE »
Skroll til toppen