,

Sysmex Partec “Sheath fluid” til CyFlow Cube 6 2m, 5L.

Sheath Fluid er en vannholdig løsning som sikrer at prøven introdusert til flow cytometeret vil kjøre under hydrodynamisk fokusering.
Prinsippene for hydrodynamisk fokusering får cellene til å justere, enkelt fil i strømnings retningen: kappevæske tillater systemet å kjøre under kontrollerte forhold med partikler som passerer gjennom strømnings cellen i rekkefølge.

Se instrumentets brukerhåndbok som beskriver behovet og bruken av kappevæsken.

Skroll til toppen