, , ,

Luftkvalitets monitor, AQS1 fra Aeroqual.

AQS 1 luftkvalitets monitor gir måling av flere partikkel størrelses fraksjoner (TSP, PM10, PMrsp, PM2.5 og PM1),
og en rekke gass forurensninger, inkludert ozon (O3), metan (CH4), VOC, nitrogendioksid ( NO2), karbonmonoksid (CO), hydrogensulfid (H2S) og svoveldioksid (SO2)

Måler og rapporterer data i intervaller på 1 minutt med bruker valgbart gjennomsnitt, og leverer svært nøyaktige resultater med veldig sterk korrelasjon til amerikanske EPA-referanse analysatorer.
Egnet for bruk på en rekke prosjekter, inkludert sanering og opprydding av stedet, konstruksjon, urbane og nasjonale luftovervåkings nettverk, lokalsamfunnseksponeringsstudier, samsvars overvåking, overvåking av gjerde linjer og flyktige utslipp, miljøkonsekvens vurderinger og industriell hygiene.

Hva kan den måle?
AQS 1-systemet kan oppfylle alle dine overvåkings krav, inkludert støy, støv, gasser og vær.
Aeroquals eksterne datainnsamlings verktøy  gir en komplett måle pakke for bygge- og rivingsprosjekter.

AQS 1 kan konfigureres til å måle partikler (TSP, PM10, PM4, PM2.5 og PM1) og opptil tre gasser (O3, NO2, CO, H2S, SO2, VOC, CH4) samtidig.
For spesifikke bruksområder, se våre forhånds konfigurerte AQS 1-monitorer: AQS 1 Remediation, AQS 1 Urban, AQS1 Construction.

AQS1 kommer nå med PCX-partikkel modul!
Flere masse kanaler samtidig: PM1, PM2.5, PM4, PM10 og TSP-masse målt som standard, med samme nøyaktighets nivå gitt av vår Nephelometer-motor for en enkel masse måling.

Godkjenninger
AQS1 med PCX er South Coast AQMD Rule 1466 godkjent og MCerts sertifisert for PM10 og PM2.5. AQS1 PM10 med SCC syklon er South Coast AQMD Rule 1466 godkjent og MCerts sertifisert for PM10.

Bransje

Biogass, Gruve – og tunnel industri, Kjemi og Petrokjemisk industri, Kraft & Industri, Smelte – og metall industri

Video

 

Datablad AQS1

Last ned

Aeroqual Cloud

Last ned
Skroll til toppen