,

Kontaktfri måling av væske flow og nivå, med radar. SQ-R

KONTAKTFRI FLOW MÅLING FOR AVLØPSVANN/RENSEANLEGG, AVLØP OG INDUSTRI KANALER.
SQ-R måler kontinuerlig og kontakt fritt strømningshastigheten til avløpskanaler, delvis fylte rør og tekniske kanaler i industri og vannforsyning.
SQ-R er ikke i kontakt med vannet og kan derfor brukes uten å bli påvirket av rusk og medførte faste stoffer.
Med sin kompakte design og allsidige monteringsmuligheter er den det ideelle valget for strømningsmålinger i kummer i anlegg og kloakk.

Den nøyaktige og sanntidskunnskapen om vannutslipp er av sentral betydning for drift av avløpsvannbehandlingsanlegg, kostnadsfordeling i kloakknett og forvaltning av felles og industrielle vannressurser.
Kan nå også leveres i EX/ATEX utgave.
SQ-R-sensoren er en kontinuerlig måleenhet for kontaktfri bestemmelse av vannutslipp fra åpne eller lukkede kanaler.
Den kombinerer to sensorer i ett system.
Den første bestemmer vannstanden ved å måle transittiden til et radarsignal, måler den samtidig hastigheten på vannoverflaten ved hjelp av Doppler-frekvens skiftet.
Etter hver måling bruker sensoren en avansert hydraulisk modell for å beregne gjennomsnittshastigheten, som igjen brukes til å beregne vannutslippet.
På grunn av den kontaktfrie målemetoden kan SQ-R være installert på forlengelsesarmen uten kostbare strukturelle tiltak i vann- eller avløpskanalen. Dette har også fordel at sensoren er plassert utenfor fareområdet av flom og at det praktisk talt ikke krever noe vedlikehold over mange år.

BRUKSOMRÅDER:
SQ-R er spesielt designet for kommunale og industrielle applikasjoner i avløpsrenseanlegg, kloakk og prosessvann kretser.
For eksempel kan mengden avløpsvann som kommer inn i et renseanlegg overvåkes for å kontrollere anlegget og fordele avløpskostnader.
Videre kan varigheten og hyppigheten av regn- og flomhendelser registreres, noe som er viktig for kloakk håndtering av anleggs operatører og verktøy.
På grunn av kontaktfri måling med målemediet/væsken, skades ikke sensorene av de faste stoffene i væsken. Dette er spesielt fordelaktig for måling av avløpsvann.
Det kompakte designet gjør det mulig å installere systemet i kloakk nedganger, og i avløpssystemer.
Kommuner eller lokale vann myndigheter må måle varigheten og hyppigheten av regn- og flom hendelser for å kunne administrere overvanns kanalene på en effektivt måte. 
Sensoren plasseres på sentrale måle plasser i kloakksystemet, kulverter, elver og eller ved overløp av regnvann og hvor man ønsker å måle vannmengden og utslipps hastighetene (tidlig flom alarm eller fortetning/blokkering av vannløp/kulverter). 
 
SQ-strømnings målere passer perfekt til alle disse forskjellige situasjonene.

STRØMNINGS- FLOW MÅLING:
 • Måleprinsipp: Doppler-radar
 • Måleområde: 0,10 … 15 m/s (avhengig av strømningsforhold)
 • Nøyaktighet: +/- 0,01 m / s; +/- 1% FS
 • Oppløsning: 1 mm / s
 • Retningsgjenkjenning: +/-
 • Måle varighet: 5 … 240 sek.
 • Måleintervall: 8 sek. … 5 timer
 • Målefrekvens: 24 GHz (K-bånd)
 • Radaråpningsvinkel: 12 °
 • Avstand til vannoverflaten: 0,05 … 35 m.
 • Påkrevd minimum dønning på overflate: 3 mm.
GENERELL INFO:
 • Mål: 272 x 153 x 186 mm (1 brakett for rør med Ø30 mm)
 • Totalvekt: 1,55 kg
 • Beskyttelsesklasse: IP 68
 • Strømforsyning 6 … 30 V DC
 • Strømforbruk: 1,5 Ah per dag (ved måle intervall på 60 sekunder).
 • Driftstemperatur: -35 ° … 60 ° C
 • Lagringstemperatur: -40 ° … 60 ° C
 • Beskyttelse: Overspennings beskyttelse, polaritet beskyttelse, lynnedslag beskyttelse.
 • Integrert radar nivå måling/range: 0,05m … 8 m (80 GHz/W-bånd).
 • Blindsone: 0,05 m
 • Strålevinkel: 8
 • Oppløsning: < 2 mm
Bransje

Kommunalteknikk / VA, Kraft & Industri, RAS / fiskeoppdrett

Video

Datablad SQ-R

Last ned

Datablad SQ-R

Skroll til toppen