,

SW/programvare moni::tool til s::can con::cube terminal.

moni::tool er en revolusjonerende ny plattform for administrasjon av et nesten ubegrenset antall stasjoner, online sensorer/prober, analysatorer og parametere.
Intuitiv betjening – på stedet eller eksternt – og mengder av verdifulle funksjoner gjør moni::tool avgjørende for toppmoderne sensor- og stasjonsadministrasjon.

moni::tool

Er en revolusjonerende ny plattform for styring av et nesten ubegrenset antall stasjoner, online sensorer, analysatorer og parametere.

Intuitiv operasjon på plass eller via fjern kontroll.

vali::tool
Oppdager automatisk, markerer og (eventuelt) korrigerer ikke troverdige date, det oppdager avvik, støy og sjekker for diskontinuerlige data.
Det sikrer at kun høykvalitetsdata blir matet inn i hendelses deteksjons modulen. Det gir også brukeren indikasjoner på behov for vedlikehold av sensorer, samt automatisk gjenkjenning av funksjonsfeil.
 • Gir selvadaptiv, selvkontrollert datavalidering i sanntid
 • Sikrer både følsomme og pålitelige alarmgrenser henholdsvis settpunkt for prosesskontroll
 • Analyserer støy, avvikere og andre kombinasjoner i sanntid for å på en pålitelig måte oppdage eventuelle feil i et tidlig stadium
 • Vurderer bruker intervensjoner i sanntid
 • Applikasjons spesifikke opplæringsperiode vurderer normale svingninger i individuell vannmatrise og typisk prosessdynamikk
 • Bidrar til å redusere falske alarmer dramatisk
 • Konfigurerbar automatisk korrigering av data basert på terskel, outlier og støy analyse

ana::tool
identifiserer ukjente og uvanlige forhold, og gjør det mulig for operatørene å reagere i tide på feil i det overvåkede systemet, bestemmer normaliteten til disse dataene og utløser en alarm når et vesentlig avvik fra normen oppdages.
 • Beste tilgjengelige “Event Detection System”
 • Rimelig for alle
 • Enkel, bruke og automatisk overvåking
 • Uovertruffen hendelses detekterings verktøy basert på velprøvde algoritmer for sanntidshendelse gjenkjenning, som bruker datastrømmer fra alle tilkoblede prober separat og i kombinasjon.
 • ana::tool er optimalisert for bruk av flerdimensjonale spektrale data, men vil også fungere med enkle eller flere endimensjonale innganger.
 • Bruker en rekke algoritmer under sanntidsanalyse av data og vekterer automatisk resultatene etter behov. Så langt den eneste kommersielle programvare pakken som ble testet og funnet egnet av US-EPAs vannforsyningsavdeling.
 • Trener seg selv på alle typer datastrømmer som kommer inn, og vil automatisk lære hvilke data som er nyttige for hendelsesdeteksjon, og hvilke som ikke er nyttige.
 • Konfigurerbar automatisk korrigering av data basert på terskel, outlier og støyanalyse

 

 

Bransje

Kjemi og Petrokjemisk industri, Kommunalteknikk / VA, Kraft & Industri, Maritimt / shipping, RAS / fiskeoppdrett

Se online målinger

Real Time Monitoring Stasjon

Skroll til toppen